[Hjälp] Stacken

Certifikat för Stacken

Stacken har några websidor som använder sig av kryptering (via https). Dessa websidor behöver varsitt certifikat. Dessa certifikat är signerade av oss själva med ett eget root-certifikat och syftet med dessa är endast att möjliggöra kryptering.

För att förenkla hantering av dessa certifikat kan ett root-certifikat för Stacken laddas ned här. Genom att installera detta i din webläsare så säger du att du accepterar Stacken som certifikat-utfärdare.

Nu existerande certifikat gäller from 2005-03-02 och tom 2010-03-01

Fingerprint för detta root-certifikat är:

  SHA1:	4F:43:EA:B9:68:A7:C7:F3:73:A6:11:97:41:8C:2C:D5:A8:62:0A:FA
  MD5:	E9:35:F1:03:18:62:16:17:6B:CA:67:1C:08:7D:A6:E5

Certifikatet kan laddas ned här.

Nedan finns instruktioner för att installera detta certifikat i två vanliga webläsare.

Installation av certifikat i Firefox

När man klickar på länken ovan så öppnas följande fönster:

[Downloading certificate], valmöjlighet för hur man ska lita på certifikatet

Man markerar där Trust this CA to identify web sites och klickar på OK. Certifikatet installeras nu i Firefox. Om ovanstående dialog inte öppnas laddar man ned certifikatet på sin lokala disk och installerar sedan det manuellt.

För att kontrollera sina certifikat eller installera dessa manuellt så väljer man (i Firefox) 'Tools'->'Options', gruppen 'Advanced' och undergruppen 'Certificates'. Där klickar man 'Manage Certificates'. I dialogen man får upp väljer man fliken 'Authorites'. I listan som visas kan man leta upp certifikatet för Stacken. Om man vill installera ett certifikat manuellt klickar man på 'Import' och letar sedan upp den nedladdade certifikat-filen.

Installation av certifikat i Internet Explorer 6.

När man klickar på länken ovan så öppnas följande fönster:

[File Download] Varning för elaka filer

Man klickar där på Öppna så laddas filen ned och följande dialog öppnas:

[Certifikat] Information om certifikatet

Här klickar man på Installera certifikat, då öppnas en guide för att importera ett certifikat. Följ den guiden och låt guiden själv välja var certifikatet skall installeras (Välj certifikatarkiv automastiskt utifrån certifikattyp). När man slutför guiden visas följande varning:

[Säkerhetsvarning] Ber dig kontrollera certifikatets fingeravtryck

Man har här chansen att manuellt kontrollera att man installerar ett korrekt certifikat genom att jämföra SHA1-fingerprint (eller tumavtryck) med rätt fingerprint (se ovan).

Klicka på JA och certifikatet installeras.

Man kan senare kontrollera vilka certifikat man har installerade genom att öppna Internet alternativ inifrån Internet Explorer eller via kontrollpanelen. Välj filken Innehåll och knappen Certifikat. En dialogbox öppnas som visar installerade certifikat. Stackens rotcertifikat återfinns under fliken Betrodda rotcertifikatutfärdare.

Om man behöver installera certifikatet manuellt kan det göras i denna dialog genom att importera ett certifikat.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.4, 2005-06-14 21:59:15