[Hjälp] Stacken

Kalender 2010

Denna sida innehåller aktivitet som hittills har planerats för året. Det rekommenderas att du tittar här lite då och då.

Om du har egna idéer om vad som bör hamna här, skicka ett brev till <stacken@stacken.kth.se> eller <webmaster@stacken.kth.se>. Förutom det som står här brukar det vara folk i lokalen i stort sett varje torsdag kväll.

Det finns också en publikt läsbar googlekalender som heter Stacken Computer Club och borde inehålla allt som nämns här.

Våren 2010

torsdagen den 11:e februari
Vårmöte 2010 klockan 19 i sal Q24, KTH.

Hösten 2010

Torsdagen den 9:e december
Höstmöte 2010 klockan 19 i sal Q24, KTH.


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.2, 2010-11-25 22:40:49