[Hjälp] Stacken

Höstmöte 2006

Protokoll från höstmöte, Datorföreningen Stacken vid KTH, 23 november 2006.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 19:19 i Q2 på KTH.

2. Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Vladimir Bogodist ‹vladi›

3. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklaras stadgeenligt utlyst

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Thord Nilsson ‹thn› och Magnus Holmberg ‹mho›.

5. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs David Vuorio ‹vuorio›.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7. Justering av röstlängd

21 st:

‹vladi›, ‹levitte›, ‹magda›, ‹kaj›, ‹yann›, ‹vuorio›, ‹xj220›, ‹auno›, ‹ninjin›, ‹smith›, ‹takacs›, ‹dicander›, ‹elmindreda›, ‹sib›, ‹iocc›, ‹mho›, ‹thn›, ‹tom›, ‹bygg›, ‹haba›, ‹janj›.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Höstmötets beslut:

9. Val av firmatecknare

Ordförande och kassör var för sig.

10. Val av revisorer

(Valberedningen har inget förslag.)

11. Val av valberedning

(Valberedningen har inget förslag.)

12. Beslutande om medlemsavgift 2007

107:- för studerande, 207:- för icke-studerande

13. Budget

Utgifter:
Hyra - 15000
Telefon - 2500
Utskick - 1500
SP - 4000
Fika - 2000
Övrigt - 1000
Totalt: - 26000
Intäckter: +26000
Resultat: 0

14. Bestämmande av mötesdagar

Vårmöte : 1 feb. 2007

Höstmöte: 22 nov. 2007

15. Övriga frågor

15.1. Lokalfrågan

Hyra, 15,000:- / år.

15.2. RT

Nu använder vi RT också.

16. Mötets avslutande

Vladi avslutar mötet 19:56.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.2, 2007-08-10 20:48:26