[Hjälp] Stacken

Vårmöte 2006

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2006, torsdagen den 9:e februari klockan 19 i sal Q2 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald. (undantag om du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 106:- för övriga är den 206:-. Använd gärna bifogat inbetalningskort, men glöm inte att fylla i minst användarnamn.

Medlemsavgiften betalas till postgiro 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username – samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till <styrelsen@stacken.kth.se>.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för 2005 års styrelse
 12. Information om lokalfrågan
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.1, 2006-01-24 20:08:49