[Hjälp] Stacken

StackHack omgång 20041021

Efter viss förvirring hos den enfaldige domaren samlades bidragen upp klockan 21.00 SET (Stackens Egen Tidszon). Tre bidrag inkom - från Fredrik Arnerup, Rasmus Kaj. Ett felformatterat bidrag hittades även i Magdas hemkatalog.

Som av en ren slump hade domarna i förväg beslutat att dela ut priser i tre klasser. Klasserna och vinnarna presenteras här.

Klass: Strukturerad spagetti

Vinnare: foo

Motivering:

För hans förmåga att ta spagetti-programmering till nya nivåer och på ett förtjänstfullt sätt grafiskt åskådliggöra detta.

Beskrivning

pgmake är en parallell grafisk make. Programmet läser en Makefile (klarar en delmängd av Makefile-syntaxen) och visar en grafisk (kräver X) representation av beroenden och targets i Makefilen. När användaren trycker på knappen "Bygg" så försöker pgmake bygga alla targets genom att starta en tråd för varje nod i grafen. Varje tråd väntar tills eventuella beroenden har blivit tillfredställda och exekverar sedan kommandot som krävs för att skapa nodens target. Om det gick bra blir noden grön, om det gick dåligt blir noden röd. Noder som representerar filer som förväntas existera a priori är fyrkantiga, övriga runda.

README.txt
Skärmdump från programmet
Programmet och några exempelfiler

Klass: Pedagogik

Vinnare: kaj

Motivering:

För hans mycket pedagogiska exempel på ineffektiv programmering med hjälp av pipor. Kort och gott ett skolboksexempel.

Beskrivning

Bidraget är uppdelat i två delar - ett som genererar tal, och ett annat som via en finurlig fork()-bomb listar ut vilka av de genererade talen som är primtal.

README
primfilter.c

Klass: Gammal är äldst

Vinnare: A.nonym

Eftersom den README.txt som enligt reglerna saknades har vi ingen aaaaning om varifrån detta bidrag kom.

Motivering:

För hans eller hennes förmåga att bevisa att en ålderdomlig processor är fullt kapabel till äkta parallellitet genom att utföra sexton samtidiga additioner i samma klockcykel.

Programmet räknar antalet ettställda bitar i ett tar, genom att använda en algoritm från 1954, enligt Knuth. Algoritmen går ut på att successivt addera bitarna i större och större klumpar i en träd-struktur. Notera särskilt användningen av många variabler och loopar.

concurrent.cAny browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.5, 2005-06-06 00:15:22