[Hjälp] Stacken

Föreningar – Frågor och svar

Det här är ett försök att sammanställa svar på de saker som folk brukar undra över eller ha problem med. Om något inte finns med här eller är otydligt är ni välkommen att skriva till <for-support@stacken.kth.se> och fråga.

Att skaffa webbplats på Stacken

Vem kan få en webbplats på Stackens server?

I normala fall ger Stacken webbplats till alla föreningar med KTH-ankytning.

Vilka regler gäller för webbplatsen?

Som för all annan nätaktivitet på KTH gäller Sunets regler. Det som kanske är intressantast är att ingen kommersiell verksamhet är tillåten. I övrigt gäller vanligt sunt förnuft.

Stackens administratörer reserverar sig rätten att ändra i eller stänga av en webbplats utan förvarning om det skulle visa sig vara nödvändigt.

Hur går man till väga för att få en webbplats?

Kontakta <for-support@stacken.kth.se> för mer information.

Vilken adress får webbplatsen?

Det finns flera möjliga alternativ på adresser.

 1. http://namn.for.ths.kth.se/

  Adresser under for.ths.kth.se är reserverade för THS kårföreningar.

 2. http://namn.foreningar.kth.se/

  Under foreningar.kth.se kan alla KTH-föreningar få en adress.

 3. http://www.namn.kth.se/

  Om en förening vill ha en adress direkt under kth.se får den kontakta <hostmaster@kth.se> och försöka övertyga dom om att delegera den domänen till Stacken. Det är dock långt ifrån säkert att det lyckas.

 4. Valfri annan domän

  Domäner utanför KTH kostar pengar för föreningen men är rent tekniskt inte något problem för Stacken. Enklast är om man börjar med något av de första alternativen och senare lägger till det egna domännamnet.

Hur mycket diskutrymme får man

Vi brukar börja med 50 MB. Om det visar sig vara för lite kan vi höja gränsen successivt.

Att ändra innehållet på webbplatsen

Var ligger föreningens filer?

Varje förening har en egen katalog med namnet /afs/stacken.kth.se/misc/foreningar/föreningsnamn. Filerna i den katalogen är vanligtvis enbart läsbara för den föreningens webbansvariga. I underkatalogen public_html läggs de filer som ska visas på webbplatsen.

Vad behövs för att komma åt filerna?

Varje person som ska kunna komma åt föreningens filer behöver ett eget konto med tillgång till filsystemet AFS. Det enklaste sättet att ta reda på om ett unix-system har AFS är att se om det finns en katalog som heter /afs. Kända ställen där man har tillgång AFS är bland annat Nada och Elektro.

Om en webbansvarig inte har tillgång till AFS kan denne få ett gratiskonto på Stacken.

Kan föreningen få ett gemensamt konto för webbplatsen?

Nej. Om något händer måste Stacken veta vilken person som använt ett visst konto. Med gemensamma konton blir det omöjligt. Varje webbansvarig som behöver får ett eget konto till Stacken.

Mitt konto på Stacken har slutat fungera

Om det slutade fungera i början av mars är det med största sannolikhet på grund av att alla konton på Stacken slutar fungera då för de som inte betalt årets medlemsavgift. Eftersom konton som Stacken ger till webbansvariga av gratis får ni höra av er till <for-support@stacken.kth.se> för att få giltighetstiden förlängd.

Hur kommer jag åt filer på Stacken via AFS?

För att få rätt rättigheter till filer på Stacken använder man kommandot afslog -c stacken.kth.se. På vissa system använder man aklog i stället.

På Nada kan man behöva göra module add heimdal för att få tillgång till afslog.

Jag försöker ansluta till Nadas ftp-server och skicka filer direkt till katalogen på Stacken men det fungerar inte

När man har anslutit till ftp-servern måste man först ge kommandot kauth för att skaffa kerberosbiljetter på ftp-servern. Sen måste man ge kommandot afslog stacken.kth.se för att hämta sina rättigheter på Stacken.

Om man vill ansluta till någon annan ftp-server kan det hända att kommandot afslog inte fungerar likadant. I sådana fall kan man behöva "mellanlanda" filerna på det konto man ansluter med för att sedan kopiera vidare dom från en terminalinloggning.

Hur ansluter jag till Stackens datorer med ett Stackenkonto?

Det finns flera olika sätt att ansluta till Stacken. Till att börja med måste man välja mellan att enbart kopiera filer till Stacken och att ansluta med en textterminal för att använda program på Stacken.

För att kopiera filer till Stacken kan man antingen använda sig av ftp med kerberos eller av scp. För ftp ska man ansluta till datorn ftp.stacken.kth.se och för scp ska man ansluta till shell.stacken.kth.se. Om man använder ftp måste man efter att ha anslutit till ftp-servern ge kommandot kauth för att skaffa en kerberosbiljett som innehåller ens rättigheter. Om man använder den grafiska klienten i KTelnet ska man klicka på det gula fingeravtrycket.

För att ansluta med textterminal kan man använda telnet med kerberos eller ssh. I båda fallen ska man ansluta till shell.stacken.kth.se.

Till Windowsanvändare rekommenderas terminalprogrammen KTelnet och PuTTY. För filöverföring kan man bland annat använda FTP-klienten som följer med KTelnet eller WinSCP.

Information om webbservern

Vad är webbservern för någon dator?

Webbservern körs i skrivande stund på en Sun Ultra 1 med Sun Solaris 9 som OS. Webbsidor servas med hjälp av Apache 2.0. Det finns stöd för PHP4 och egna cgi-bin-skript på begäran.

Finns det någon databas vi kan använda?

MySQL finns att tillgå.

Kan vi använda ASP/ASP.NET?

Tyvärr finns det inga planer på att stödja ASP/ASP.NET.

Webbservern verkar inte fungera. Vad ska jag göra?

Skicka ett brev till <for-support@stacken.kth.se> och berätta vad som händer. Skicka med eventuella felmeddelanden.

Hur får jag reda på nyheter om webbservern?

En e-postlista är på gång. Information om den kommer att skickas ut till föreningarnas webbansvariga när den är klar.

Föreningssupport @ Stacken, <for-support@stacken.kth.se>


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.4, 2005-06-07 16:26:32