[Hjälp] Stacken

Kryptografins algebra

Stackenföreläsning, Torsdag 30 september klockan 18:45, Q2
Mikael Johansson, Stacken / Stockholms Universitet

Många modernare kryptografiska metoder bygger på att man översätter problemet med säker kodning till en helt annan problemformulering. Ett vanligt sätt att göra detta på är att förflytta sig till specifika matematiska områden, de ändliga kropparna, och använda sig av egenskaper hos dessa för att koda sitt meddelande.

Jag kommer att ge bakgrunden till beräkningar i sådana ändliga kroppar som lämpar sig väl för kodning av binärsträngar, med tillräcklig detalj för att skissa på en eventuell effektiv implementation av dylika beräkningar, samt visa på hur dessa kroppar kan användas i moderna kryptosystem såsom i elliptisk kurv-krypto och eventuellt även kodteori.

Mikael Johansson är fil. kand. i matematik, med fokus på homologisk algebra och datoralgebra, vid Stockholms Universitet. Han har implementerat RSA, och utrett förutsättningar för att implementera AES, i Ericssons mobiltelefoner.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.4, 2005-06-14 21:30:37