[Hjälp] Stacken

Vårmöte 2004

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2004, torsdagen 19 februari klockan 19, i sal Q2 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Mötets öppnande

Joakim Fallsjö ‹fallsjo› förklarade mötet öppnat klockan 19.17.

Val av mötesordförande

Föreningens ordförande, Joakim Fallsjö ‹fallsjo› föreslogs och valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj ‹kaj› föreslogs och valdes till mötessekreterare.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.

Val av justeringsmän

Thomas Nyström ‹thn› och Magnus Holmberg ‹mho› föreslogs och valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

Tillkännagivande av röstlängd

Joakim Fallsjö ‹fallsjo› Rasmus Kaj ‹kaj› Vladimir Bogodist ‹vladi› Mikael Johansson ‹mik› Thord Nilson ‹thordn› Alexandra Zamparas ‹kat› Henning Croona ‹croona› Maria Högberg ‹mi› Mikael Gunnarsson ‹mg› Christian Avemark ‹ziver› Håkan Svensson ‹hawk› Dick Svensson ‹xj220› Sofia Bassil ‹bassil› Roland Elverljung ‹rolle› Felipe Wersen ‹felipe› Frej Drejhammar ‹frej› Marcus Dicander ‹dicander› Mikael Lejon Johnny Eriksson ‹bygg› Johan Kjellin ‹jkjellin› Urban Dyberg ‹dyberg› Tom Backman ‹tom› Thomas Nystrom ‹thn› Richard Levitte ‹levitte› Hans Insulander ‹hin› Jan Johansson ‹janj› Magnus Holmberg ‹mho› Jan Michael Rynning ‹jmr›

Verksamhetsberättelse

Mi föredrar verksamhetsberättelse: Vi har flyttat. En väl vald klunga medlemmar gjorde väldigt mycket, vi är mycket glada för deras insatser för att bygga en lokal som vi snart kommer att flytta från.

Vi har köpt nya afsservrar.

Dessutom har vi haft trevligt.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen enligt ovan.

Revisionsberättelse

Urban Dyberg avlade revisionsberättelse enligt enligt bilaga, och tillstyrkte därmed full ansvarsfrihet för den period revisionen avsåg.

Balansräkning

Tom föredrog balansräkning enligt bilaga, mötet godkände densamma.

Ansvarsfrihet för 2003 års styrelse

Mötet beviljade 2003 års styrelse ansvarsfrihet.

Information om lokalfrågan

Styrelsen har haft möte med KTHs lokalplaneringsenhet och lämnat ...

med kårens lokalgrupp, från vilka vi har fått önskemål om positiva uttalanden om stacken.

med Hans Wollfart, chef ITE, och fått löfte om positiva önskemål. Hans Wollfart vill också gärna ha mer samarbete mellan ITE och Stacken.

ska ha möte med Peter Graham, chef KTHNOC och hedersmedlem Stacken.

Möte med (fallsjös chef) som är positiv till stacken men gärna skulle se mer av stackens verksamhet i kista.

Stackenförelänsningar <pr@stacken.kth.se>

Övriga frågor

Hawk vill donera en tia till fonden för nya pappershandukar. Levitte erbjuder sig att donera en tvätttid. Thn påpekar att det finns pappershandukar i historiska förrådet.

Mötets avslutande

Joakim Fallsjö förklarar stackens vårmöte 2004 avslutat klockan 19.54.

Rasmus Kaj ‹kaj›, Mötessekreterare


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.9, 2006-03-02 22:07:52