[Hjälp] Stacken

IP-telefoni på KTH

Stackenföreläsning av Magnus Ahltorp, ITE
4 mars 2004 klockan 18:45, Sal E2, Osquars Backe 2

Förkunskapskrav: Någon slags uppfattning om vad som är IP, addresser, portar och nätverkslager.

Det kommer att pratas bland annat om

  1. Fossil telefoni (tex PRI)
  2. IP telefoni (tex SIP)
  3. Koppling mellan dessa i KTHs lösning
  4. Hur föredragshållaren är involvering i ovanstående


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.7, 2005-06-14 21:30:37