[Hjälp] Stacken

GSM och hur det funkar

Stackenföreläsning, Torsdag 14 oktober klockan 19:00, Q2
Jan Lien, Stacken

Lite kort om grunderna både i GSM och mobiltelefoni i allmänhet. Nyttiga kunskaper för att förstå vad som sker och vilka noder som är inblandade, hur systemet är uppbyggt, huvudsakligen om växlar och basstationer, mindre om terminaler (mobilen man håller i handen).

Jan Lien har skrivit mycket om mobiltelefoni för flera olika tidningar, inklusive Mobil, och han har hållit kurser i ämnet åt Ericsson. Lite av mina riktigt gamla mobiltelebilder finns på http://www.lazy.joss.com/mobilpix/.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.3, 2005-06-14 21:30:37