[Hjälp] Stacken

Krypterad inloggning

Hur man loggar in på stacken utan att äventyra sitt eller andras konto.

För att logga in på stackens datorer krävs (sedan början av 1999) att du kör med en klient som stödjer kryptering med antingen Kerberos eller ssh. Detta görs för att helt frångå inloggningar med klartextlösenord (om ingen kryptering sker finns risk för att någon kan avlyssna nättrafiken och få reda på ditt lösenord).

Kerberos

Om du inte har någon telnet-klient till din fönsterPC kan du titta på KTelnet, en telnet-klient med Kerberosstöd för Windows 95/98 och Windows NT/2000.

Du som sitter i någon Un*x-miljö kan istället styra din browser till Heimdals hemvist, där du kan hämta hem färdiga binärer som du kan köra rakt av. Mera handledning finns att hämta i PDCs hjälpsidor. Källkoden till Heimdal finns också om du hellre vill ha den (t.ex. om du inte hittar dina binärer bland de listade).

Om du hör till den tappra skaran Mac användare föreslår vi att du använder ssh istället.

Ssh

För dig som föredrar att använda ssh kan det vara lämpligt att ta hem programvara från www.openssh.org.

Det finns även en fri ssh-klient för Windows, ttssh.

Till Mac finns det en fri ssh-klient, NiftyTelnet.

Till VMS finns också en ssh-klient, FISH.

Mer information om fria ssh-klienter kan du hitta här.

Sitter du bakom en hemsk brandvägg?

PDCs hjälpsidor innehåller hjälp för Kerberos-användare även i det fallet.

shell.stacken.kth.se har portarna 443 och 80 öppna för inloggning med ssh.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.4, 2005-06-14 21:46:08