[Hjälp] Stacken

Metahjälp på Stackens webb

Hur man uppdaterar Stackens webbinnehåll beskrivs i _README i källkodsroten till Stackens webträd. En kopia av webbträdet kan man skaffa sig med följande kommando:

$ cvs -d /afs/stacken.kth.se/src/SourceRepository/ \
  checkout -d stackwebb stacken-www/src/content


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.10, 2005-11-27 20:52:28