[Hjälp] Stacken

Krama din dator

Du har fått konto på stacken, vad gör du nu? En första kort introduktion till att använda stackens datorer.

Logga in

Om du inte sitter vid en av Stackens arbetsstationer, börja med instruktionerna om hur man loggar in utifrån.

Ibland kan det hända att du inte kan läsa och skriva dina filer fast du har loggat in (vilket kan medföra en del ganska konstiga följdfel). Det beror i så fall på att du saknar kerberosbiljetter eller afstokens. För att se om du har sådana använder du kommandona klist respektive tokens. Både biljetter och tokens har begränsad livstid.

Om du saknar biljetter kan du skaffa nya med kommandot kauth. Om du har biljetter men saknar tokens ska du använda afslog.

Programpaket

På stacken använder vi modules för att hålla ordning på installerade program. Vill man till exempel använda emacs skriver man först

$ module add emacs

... så får man tillgång till en (någorlunda aktuell) version av emacs. Läs gärna vår hjälpsida om modules.

De programpaket som går att köra från Stackens solarisdatorer kan delas upp i följande kategorier:

mpkg
Ett lokalt pakethanteringssystem på Stacken och KTH. De paket som är installerade i mpkg finns automatiskt tillgängliga som moduler.
ISK pkg
Paket som är installerade på ISK kan användas från stacken om man först kör module use /pkg/modules/modulefiles
Blastwave
En samling binärpaket (till exempel firefox) för Solaris som vi har installerat en del av. Blastwavepaketen är installerade i en gemensam katalog och inte som separata moduler. module add blastwave ger tillgång till alla blastwavepaketen på en gång.

Dessutom finns några grundläggande moduler i /etc/site/modulefiles, varav stacken-default bör laddas (och i sin tur ladda några andra moduler) automatiskt när man loggar in.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.6, 2005-11-27 21:11:44