[In english] [Hjälp] Stacken

Initfiler

Vad man bör ha i sina punktfiler för att ett konto ska fungera bra på Stacken.

Stardarfiler

I katalogen /afs/stacken.kth.se/admin/skel/ finns de punktfiler som kopieras in i nyskapade konton. Om man skaffar sig en kopia av de filer bör allt fungera som det ska.

Skrivbordsmiljö

Om du vill att världen skall komma ihåg vad du använder för fönsterhanterare (vad du väljer för miljö in den grafiska inloggningen på Solaris) så ska du sätta läsrättigheter för den i katalogen ~/.dt/sessions/.

Detta gör du med kommandot:

$ fs sa ~/.dt/sessions system:anyuser read


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.1, 2006-02-20 21:35:20