[Hjälp] Stacken

Ny Supersture

Hur man uppgraderar en medlem till staffmedlem med root- och adminbittar.

Ordning på passwd och afs spelar roll!

bra att ha i alla steg nedan innan man börjar:

module add $EDITOR rcs gmake afs heimdal

kerberos (inga speciella bittar behövs innan)

$kadmin -p ${USER}/admin
kadmin>add luser/admin
kadmin>add luser/root

Dessutom ska man gå in i serverhallen, kopplan in en terminal till kerberosmastern och lägga till den nya admininstansen i /var/heimdal/kadmind.acl. Kom ihåg att logga ut

passwd

Man skall lägga till ett passwd-entry för admin-instansen. Detta är för att admin skriver filer i filsystemet, och det skall stå en ägare på dessa filer.

use uid > 18800

Notera att master.psaswd är rcs-hanterad!!!

$cd /afs/stacken.kth.se/admin/passwd
$$EDITOR master.passwd
$make

Supersturar skall ha användarnamn med stora bokstäver

afs (med adminbittar)

$pts createuser luser/admin -id $UID
$pts adduser luser/admin system:administrators
$pts adduser luser staff

Addera luser/admin till filen /usr/afs/etc/UserList på alla AFS servrar (fil + vldb). Just nu är detta [mayo milko hot dog hamburger fries fishburger] men listan är dynamiskt.

Kommando för detta:

$for server in ALL_AFSSERVERS; do
  bos adduser $server luser/admin
done

.klogin

$cd /afs/.stacken.kth.se/common/root
$$EDITOR klogin.master
$make
$vos rele common

server lägger man till om användaren skall vara root på servermaskiner.

mail

Editera aliases i /afs/stacken.kth.se/admin/mail/. Kör make. Notera att den är RCS-HANTERAD!

lägg till på staff-listan, kanske också på andra listor

Bli root på brev.

#cd /afs/stacken.kth.se/admin/mail
#make install


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.8, 2008-04-10 20:42:07