[Hjälp] Stacken

Användarid byte

Kortfattad instruktion i hur man byter användarnamn. Stor försiktighet rekomenderas – Here be dragons ...

kerberos

kdb_util dump foo
$EDITOR foo
kdb_util load foo

afs

vos rename home.oldname home.newname

cd /afs/.stacken.kth.se/home
fs rmm oldname
fs mkm newname home.newname
vos rele home

pts rename oldname newname

passwd

cd /afs/stacken.kth.se/admin/passwd
$EDITOR master.passwd
make

mail

mail.stacken.kth.se:/etc/aliases 
newaliases

mv /var/spool/mail/{oldname,newname}


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.1, 2005-06-09 01:10:12