[Hjälp] Stacken

Administrera VMware

VMware Server är ett gratisprogram för virtualisering av hårdvara. Det finns för Linux/x86 och Windows.

Det finns en sådan på pony.stacken.kth.se.

Vad som är gjort på pony:

Installerat CentOS 4. Lagt till KTHL4 krbafs-repo, installerat heimdal. Partitionerat diskar på lämpligt sätt. Installerat VMware Server (ladda hem RPM från VMware). Licensnycklar och binärer finns i /afs/stacken.kth.se/misc/commercial/vmware/.

För att logga in och administrera:

Blir root på pony. Kör useradd -u 18421 abo (motsv.) om du inte redan gjort det. Och passwd abo med ett bra lösenord. (Det gick inte att köra servern med hemkatalog i AFS senast jag provade.)

Installera VMware Server Console på din arbetsstation (ladda hem från VMWare). Kör och anslut till pony. Det är krypterat men certet verifieras inte, men man kan köra ssh -L1902:localhost:902 pony.stacken.kth.se och ansluta till localhost:1902. Det kör en sshd som klarar GSSAPI-auth åt ena hållet.

Resten är rätt så enkelt. Du vill antagligen se till att "Allocate disk space now" inte är aktiv och "Split disk into 2GB files" är inte så meningsfullt det heller.

Om du installerar en dator från ISO-fil, lägg den i /var/lib/vmware/isos/.

Det görs ingen backup på pony. Behöver du sånt, gör det inuti den virtuella maskinen.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.2, 2006-10-28 13:30:16