[Hjälp] Stacken

Ny användare

Hur man skapar konto åt en ny medlem eller ths-användare.

Ordning på passwd och afs spelar roll! Kom ihåg att stoppa in passwd-entry. saker går sönder++ annars!

Några moduler som är bra att ha i alla steg nedan:

module add $EDITOR 
module add cvs 
module add gmake 
module add afs 
module add heimdal

Alla steg nedan (förutom hourly) kräver admin-bittar. Därför kan det vara bra att göra följande först:

$ pagsh 
$ kauth ${USER}/admin

finger.txt

Om inte användaren finns i finger.txt redan är det lämpligt att stoppa in personen där. Kontrollera även begärt användarnamn mot /etc/passwd

$ $EDITOR /afs/stacken.kth.se/home/stacken/Private/finger.txt

Kerberos

Nu när man vet att användarnamnet är ledigt kan man skapa Kerberosprincipalen:

$ kadmin -p ${USER}/admin
kadmin> add luser
[expiredate == $NEXTYEAR-03-01]

Passwd

Körs på valfri maskin med admin-biljetter. man behöver inte längre vara root på lokala maskinen.

Använd 18000 < uid < 18799, dvs stoppa in närmast före guest.

$ cd /afs/stacken.kth.se/admin/passwd
$ $EDITOR master.passwd
$ make

AFS

Se till att maskinen du kör på har hämtat en ny version av passwd, lämpligen med hourly:

# /afs/stacken.kth.se/@sys/etc/hourly.sh

Nu kan du skapa användaren. Denna skapar volym, monteringspunkter och pts-entries

$ /afs/stacken.kth.se/src/script/createuser <luser> <server> <part> [<quota>]
(def quota = 50000)

$ vos release home

Epost

En användare innebär en epostadress $USER@stacken.kth.se. Användaren bör få välja själv om epost dit ska hamna på ett redan existerande (externt) epostkonto (kanske @kth.se?) eller på stackens imapserver.

Logga in som root på brev och lägg in adressen i /var/spool/mail/forwardfiles/$USER.

IMAP

Vill användaren ha ett IMAP-konto måste man först skapa kontot på IMAP-servern m h a dess createuser-script:

$ /afs/stacken.kth.se/admin/mail/imap/createmailbox <user> [<quota>]

I forwardfilen ska det stå $USER@imap.stacken.kth.se.

mx-ldap

Man måste också berätta för KTH:s mx-system att det nya kontot finns. Se README i /afs/stacken.kth.se/admin/mail för detaljer om hur man gör det.

Färdig!

Nu har användaren ett konto. Om man vill att kontot funkar omedelbums så ska man se till att maskinen denne vill logga in på har kört hourly, annars får man vänta en liten stund tills alla maskiner hämtat nya kopior av passwdAny browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.16, 2008-10-23 19:37:06