[Hjälp] Stacken

RT

Request Tracker är ett ärendehanteringssystem.

Det finns en sådan installerad på chocoant.stacken.kth.se, som är en virtuell maskin.

Nya användare

En tillräckligt behörig användare kan skapa nya användare (Under Conviguration, Users). Användarnamn bör vara samma som personen har på stacken. Sedan kan man fylla i diverse information, varav epost (bör vara stackenadressen) och real name är det väsentliga.

Båda checkboxarna Let this user access RT och Let this user be granted rights ska vara iklickade. Dessutom bör användaren vara med i gruppen staff.

Installation av rt.stacken.kth.se

Installera FC6. Man vill ha nån slags heimdal på den, men det är ssh -o GSSAPIAuthentication=yes som gäller för remoteinloggning.

cd /etc/yum.repos.d
wget ftp://ftp.stacken.kth.se/pub/arla/distributions/fedora/6/i386/arla/krbafs.repo
yum install mysql mysql-server postfix rt3 compat-libstdc++-33 heimdal-libs heimdal-workstation heimdal-server
rpm -ivh /afs/stacken.kth.se/misc/commercial/tsm/rpms/RPMS/*.rpm

Peta i diverse filer som det ska finnas RCS/foo,v-filer för i backupen..:

/etc/aliases
/etc/my.cnf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf.d/rt3.conf
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
/etc/rt3/RT_SiteConfig.pm
/etc/dbdumps.d/mysql
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.exclude

Kör dsmc inc för att konfa upp kopplingen mod TSM. Observera att dsm.exclude är sparsam med vad den inkluderar.

Kör:

alternatives --set mta /usr/sbin/sendmail.postfix
newaliases
setsebool postfix_disable_trans=1 # Fixar execvp /usr/sbin/rt-mailgate: Permission denied
/usr/sbin/postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, rt.stacken.kth.se'
/usr/sbin/postconf -e 'relayhost = [smtp.kth.se]'
/usr/sbin/postconf -e 'inet_interfaces = all'
/sbin/chkconfig portmap off
/sbin/chkconfig nfslock off
/sbin/chkconfig cups off
/sbin/chkconfig avahi-daemon off
/sbin/chkconfig postfix on
/sbin/chkconfig mysql on
/sbin/chkconfig httpd on
/sbin/chkconfig sendmail off
/sbin/service postmap stop
/sbin/service nfslock stop
/sbin/service cups stop
/sbin/service avahi-daemon stop
/sbin/service sendmail stop
/sbin/service postfix start
/sbin/service mysqld start
/sbin/service httpd start

Det finns info om hur man skapar ny databas och sånt i: /usr/share/doc/rt3-3.6.1/README.fedora.

För att få mail till en kö, skicka vidare mail till en sån adress som står i /etc/aliases.Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.4, 2006-11-28 12:53:17