[Hjälp] Stacken

Administrera planeten

Planet är mjukvaran som samlar ihop bloggar till Planet Stacken.

Relevanta filer:

/afs/stacken.kth.se/web/planet/update.sh
Script som körs i cron som användaren planetud på igloo. Uppdaterar planeterna.
/afs/stacken.kth.se/web/planet/planet/
En snapshot av stable-grenen av Planet. Om man ska göra ändringar av koden så är det nog lär det nog lämpligt att använda arch (eftersom Planet-utvecklarna gör det) och skapa en branch.
/afs/stacken.kth.se/web/planet/stacken/RCS/
Planet-konfigurationen för Planet Stacken.
igloo:/usr/local/etc/apache2/Includes/planetstacken.conf
Apache-konf.
/var/web/planet/stacken/config
Lokal kopia av konfigurationen. Den man ändrar i. (Se nedan.)
/var/web/planet/stacken/output
Utdata, servas av webbservern.

Att ändra konfen och mallarna

Blir root på igloo med dina vanliga biljetter.

emacs -nw /var/web/planet/stacken/config/nånting

Obs!: RCS

Att uppdatera

Blir root på igloo utan biljetter.

su planetud
/afs/stacken.kth.se/web/planet/update.sh


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.3, 2005-10-16 10:23:24